Dokumentárny film Umenie Štiavnice

Pre jeden z kľúčových projektov Almázie sme nielen pracovali, ale vyskúšali sme si aj cestu účastníka.

Filmový kurz pod vedením renomovaných slovenských dokumentaristov na čele s Marekom Šulíkom využíval naše služby v oblasti online aj offline komunikácie. My sme si na oplátku skúsili prejsť celým jedným semestrom a vytvoriť krátky dokument o umelcoch žijúcich v Banskej Štiavnici.

Tvorba filmu

Ďalšie projekty