Štiavnica nad zlato

Náš druhý vlastný projekt. Stopercentne. Od nápadu cez zhmotnenie a marketing až po lovemark.

Pandemické časy nám konečne uvoľnili priestor pre tvorbu nášho vlastného produktu. Za pár mesiacov sme vymysleli, napísali, nakreslili, vyrobili a skompletizovali stolovú rodinnú hru o našej milovanej Banskej Štiavnici. Sme jej hrdí rodičia a tešíme sa jej mimoriadne pozitívnemu prijatiu, pretože vďaka nemu sa nám podarilo podnietiť záujem o dejiny Štiavnice, aby bola vnímaná nielen ako atraktívna turistická destinácia.

Web: https://www.altamagica.sk/

Design

Branding

Packaging

Webdesign

PR

Financing

Marketing strategy

Communication strategy

Ďalšie projekty