Pteryx

Roky sa tento nôž predával iba v niekoľkých kusoch ročne. My sme ho dostali medzi najrenomovanejšie značky na svete.

Do roku 2015 predával výrobca tento nôž iba svojim známym a zabalený v novinách. My sme mu dali meno, logo, obal, web, e-shop, vhodne sme zainvestovali do komunikačných kanálov a prihlásili ho do svetovej súťaže v USA, kde vo svojej kategórii získal 4. miesto. V priebehu extrémne krátkeho času sme vypredali celú sériu. Vždy si totiž nacítime produkt aj cieľovú skupinu. Na základe toho vypracujeme marketingovú stratégiu a postupne napĺňame jej kroky, aby sme maximálne zúročili potenciál značky pre trvalo udržateľný a stúpajúci zisk.

Branding

Packaging

Webdesign

PR

Marketing strategy

Communication strategy

Ďalšie projekty