Mesto kultúry 2019

Keď umenie hľadá cestu k novému divákovi, komunikácia je kľúčová

Banská Štiavnica sa stala prvým slovenským Mestom kultúry s projektom, ktorého cieľom bolo vtiahnuť čo najviac obyvateľov mesta do kultúrneho a spoločenského diania. S hlbokou znalosťou cieľovej skupiny sme po celý rok tvorili komunikačný most medzi umelcami a potenciálnymi divákmi, verbalizovali sme to, čo majú obyvatelia mesta spoločné, vytvorili sme webovú stránku pre napĺňanie praktických informácií, pomáhali sme tvoriť printovú kultúrnu prílohu Almázia, zabezpečovali sme komunikáciu s médiami, vytvorili sme niekoľko reklamných predmetov, pripravovali sme grafiku k mnohým promo-materiálom a tiež k záverečnej brožúre Mesta kultúry 2019.

Web: https://www.almazia.sk/

PR

Online a offline komunikácia

Niektoré tlačoviny 

Reklamné predmety

Communication strategy

 

Ďalšie projekty